Flickr
Tekintse meg fótóimat a Flickr-en!


Árverés - Wikipedia
Aukciós oldal - Wikipedia
Aukció.lap.hu

Aukciós feltételek

Aukciós feltételek

 

Honlapunk használatához regisztráció szükséges, melyhez a következő adatokat kötelező megadni: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Kérjük, a regisztrációnál jelölje meg a megnyert, ill. a maradékeladás során megvásárolt tételek átvételi, valamint fizetési módját is. Amennyiben a későbbiekben ettől eltérne, jelezze elérhetőségünkön. /Adatait, jelszavát bármikor módosíthatja, illetve regisztrációját törölheti is./

 

Sikeres regisztrációt követően lehetősége van bejelentkezésre. A bejelentkezéshez e-mail címére és a regisztrációkor megadott jelszavára van szükség. Ha elfelejti jelszavát, kérésére új jelszavát megküldjük e-mail címére. 

 

Az aktuális aukcióra weboldalunkon a bejelentkezés után tehet ajánlatot, vagyis licitálhat. Aukcióink két hétig licitálási időszakból és egy hét maradékeladás időszakból állnak. A licitálási időszakban az ajánlatokat az aukció utolsó napján este 18.00 óráig várjuk. Később érkező licitek esetén reklamációt nem tudunk elfogadni! A maradékeladás során a még el nem kelt termékeket fix áron megvásárolhatja.  

 

Az aukción való részvétellel Ön kötelezi magát az elnyert tételek átvételére és kifizetésére! Amennyiben ez többszöri felszólításra sem történik meg, az üzemeltetőnek jogában áll a követelését jogi úton érvényesíteni!

 

A licitálás licitlépcsők szerint történik, melyek a következők:

 

2.000Ft-ig

100Ft

2.001 - 5.000Ft

200Ft

5.001 - 10.000Ft

500Ft

10.001 – 20.000Ft

1.000Ft

20.001 – 50.000Ft

2.000Ft

50.001 – 100.000Ft

5.000Ft

100.001 - 200.000Ft

10.000Ft

200.001 - 500.000Ft

20.000Ft

500.001 - 1.000.000Ft

50.000Ft

1.000.000Ft felett

100.000Ft

 

Ajánlatokat csak a licitlépcsők betartásával tudunk elfogadni!

 

Azonos licitek esetén minden esetben a korábban megtett ajánlat nyer.

 

A liciten elnyert, valamint a maradékeladáson megvásárolt termékek árán felül 20 % jutalék illeti a működtetőt.

                                         

Mindennemű összebeszélés, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy egy harmadik személyt túlzóan magas kínálatra rávegyen és így megkárosítson, tilos és az aukciókról való kizárást vonja maga után.

 

Az aukción árverésre kerülő tételek a honlapon fényképes formában megtekinthetők. A tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

 

Anyagjelek és alkalmazott jelölések

 

 

Használatlan

Megíratlan lap bélyegzéssel, vagy megírt lap bélyeg nélkül

Postázott képeslap, küldemény

T1

Kifogástalan

T2

T3

Kis hibával

T4

Hibás lap

Emb.

Dombornyomat

Bélyegzett

 

 

 

 

 

Ajánlat törlésére az árverező nem kötelezhető, azonban kivételes és indokolt helyzetben végrehajtható.

 

Weboldalunkon a „Licitfigyelő”-ben nyomon követheti az aktuális árverésen licitált tételeit és itt adhat rájuk közvetlenül ajánlatot. Felüllicitálás esetén is értesítést küldünk. A „Fiókom" menüpont alatt „Elnyert tételeim" pontban megtekintheti az árveréseken elnyert tételek kiértékelő listáját, illetve automatikus e-mailt küldünk az elnyert tételekről.

 

A licitálási időszak lezárultával azonnal láthatók a leütési árak és a maradékeladás is megindul.

 

A licitálási időszakban elnyert, illetve a maradékeladás során megvásárolt tételek fizetési határideje: 2 hét.

 

A fizetési határidő letelte után az elnyert, illetve megvásárolt és át nem vett tételeket havonta 5% késedelmi kamattal terheljük, illetve a nagyméretű tételek után a működtető jogosult tárolási díjat felszámítani.
 

Amennyiben az ügyfélnek 1 hónapon túli ki nem fizetett tételei vannak és többszöri felszólításra sem reagál, a működtető bármikor felfüggesztheti hozzáférését a honlaphoz!

Az elnyert tételek kifizetése az alábbi módokon történhet:

 • utánvétellel,
 • banki átutalással
 • banki készpénzbefizetéssel
 •  

Bankszámlaszámunk

o    K&H Bank HU35 1040 2740 5052 6651 5348 1001 (számlatulajdonos: Tóthné Vad Eszter egyéni vállalkozó)

 

Az elnyert, illetve maradékeladás során megvásárolt tételek szállítási költségéről és a teljes fizetendő összegről maximum 5 munkanapon belül értesítést küldünk e-mail címére. Amennyiben a vételárat utalja, vagy bankszámlaszámunkra befizeti, a tételeket a teljes összeg beérkezését követően maximum 5 munkanapon belül postázzuk. Ha utánvételes küldeményként kérte a tételeit, úgy maximum 5 munkanapon belül rendelkezésének megfelelően postázzuk.

 

A levelek és csomagok kézbesítéséhez a Magyar Posta, a Posta Futárszolgálat és a GLS futárszolgálat szolgáltatásait vesszük igénybe. Mindent megteszünk, hogy a mindenkor érvényes díjszabások alapján a lehető legkedvezőbb postaköltséget biztosítsuk.

 

Reklamáció:

Kézbesítést követő 72 órán belül jelzett reklamációt tudunk figyelembe venni.

Nagyobb tételeknél, gyűjteményeknél reklamációt nem, ill. csak kivételes esetekben áll módunkban elfogadni.

 

Beadói feltételek  

 

Kéthetente szervezett online árverésekeinkre, melyeket egy hetes maradék eladási időszak követ, a következő témákban várunk anyagokat:

 

 • militária,
 • részvények,
 • értékpapírok, sorsjegyek.
 • magyar és külföldi gyűjtemények, tömegbélyegek
 • futott levelek
 • képeslapok
 • papírrégiségek, fotók, régi iratok

 

Árverésünkre beadható legkisebb értékű tétel 500 Ft.

 

Amennyiben a tételek leírását a beadó végzi, úgy a saját felelőssége, hogy a feltüntetett leírások és egyéb feltüntetett adatok a valóságnak megfeleljenek. A beadó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő leírásból eredő reklamációkat, esetleges költségeket a működtető bármikor jogosult érvényesíteni vele szemben.

 

A működtető a beadott tételeket a beadó által meghatározott, vagy vele egyeztetett aukción, ill. kikiáltási áron szerepelteti árverésen internetes oldalán és a lehetőségekhez képest a legmagasabb áron értékesíti.

 

A beadó hozzájárul, hogy a működtető a beadott tételeket a beadó által megjelölt, ill. hozzájárulás esetén a megjelölttől eltérő számú árverésen szerepeltethesse, kikiáltási árát megváltoztathassa, ill. a beadott tételeket a beadónak visszaszolgáltassa.

 

Amennyiben nincs a kikiáltási árra és a tételek leírására vonatkozó külön megállapodás, úgy azt a működtető saját belátása szerint, körültekintő szakmai alapossággal határozza meg. Ha a beadó ennek ellenére kifogásolja a leírást vagy a kikiáltási árat és a tételeket visszavonja, minden ebből eredő költséget megtéríteni köteles.

 

Ha a tételre az árverésen nem érkezett ajánlat, a működtető jogosult a maradékeladáson a tételt, a beadó előzetes értesítése nélkül, legfeljebb 10% kedvezménnyel eladni az ajánlattevőnek. Magasabb kedvezmény esetén a beadó döntheti el, hogy elfogadja-e az ajánlatot.

 

Beadott tételt visszavonni csak különösen indokolt esetben lehetséges. Ez esetben a működtető követelheti az elmaradt jutalék és felmerült költségek megfizetését és ennek megtörténtéig a tételt visszatarthatja. Amennyiben a visszavonás egy különösen jelentős, nagy figyelmet keltő tételt érint, a működtető követelheti a jó hírnevet befolyásoló nem vagyoni kártérítést is!

 

Az árverésre beadott minden egyes eladott tétel után 20 % jutalék illeti a működtetőt.

A beadott tételek elszámolása, kifizetése a beadó felé az árverés után 30 nappal, ill. külön egyezség alapján történik.

 

Mindennemű vétel és árverési beadás közvetítőjének egyedi megállapodás szerinti jutalékot fizetünk

 

Adatvédelmi nyilatkozat:  

A személyes adatok felhasználásának célja többek között a hatékonyabb ügyfélszolgálati működés biztosítása, a weboldal, ill. a szolgáltatások használatának megkönnyítése.

Az Ön által megadott adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel.

Az adatokat csak a meghatározott célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel.

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk ki, kivéve a törvényben meghatározott eseteket.